MENI
SPLETNI ISKALNIK
Osnovni napotki in pravila obnašanja na jadrnici v času regate Mirno morje

DNEVNI IN KOMUNIKACIJSKI RED:

Zaradi lažje komunikacije in da se izognemo nesporazumom, vas želimo  kratko obvestiti o določenih značilnostih poteka aktivnosti na regati, oziroma posameznega dne, kakor tudi o pravilih komunikacije.

Tako kot v vsaki uspešni organizaciji, kjer je vzpostavljena določena mera komunikacije oz. hierarhije, smo mnenja, da je to potrebno upoštevati tudi v organizacijskem sistemu Mirno morje (v nadaljevanju MM) oz. jadrnica – plovilo.

Prvotni namen tega obvestila je, zagotoviti nedvoumno delovanje in izogibanje informacijam, ki niso relevantne, kajti gre za skupino ljudi – uporabnikov, ki so prvič soočeni s tovrstno aktivnostjo. Predvsem pa gre za zagotovitev varnosti oseb in plovila ter za čim bolj intenzivno doživljanje aktivnosti doživljajske pedagogike.

Na kratko o poteku hierarhije (od zgoraj navzdol):

 • MM Avstrija,
 • MM Slovenija,
 • odgovorna oseba MM Slo,
 • vodja skipperjev,
 • skipper,
 • pomočnik skipperja,
 • vodja skupine,
 • spremljevalec in
 • udeleženec oziroma koristnik aktivnosti MM.

Ta hierarhija velja za posredno in neposredno morski del aktivnosti MM.
Če potekajo aktivnosti na kopnem, so skipper-ji izvzeti, medtem ko ostala hierarhična lestvica ostane enaka.

V primeru težav, nejasnosti oziroma ob nepredvidenih dogodkih naj informacije potekajo po obratnem vrstnem redu hierarhične lestvice – od spodaj navzgor in obvezno do skipperja! Le ta se, v pogovoru z vodjo skupine glede na aktualnost, težo in pomembnost dogodka, odloči, ali informacijo posreduje do vodje skipperjev oziroma odgovorne osebe MM Slo.
V ta namen bo omogočena komunikacija po UKV postaji na posebnem, v naprej določenem kanalu ali po GSM aparatu, če tega ne bo mogoče storiti osebno.

Najtesnejše in nemalokrat prepleteno delovanje za določanje posameznih dnevnih aktivnosti, vezanih na plovilo, je  med odgovorno osebo MM Slo, vodjo skipperjev, skipperji in vodjami skupine. Pri kopenskih aktivnostih  prevzamejo te vloge odgovorna oseba MM Slo in vodje skupin.

Če bodo te vezi in povezave delovale aktivno, odkrito in iskreno, smo prepričani, da ne bo prihajalo do nesporazumov, nejasnosti, slabe organizacije in neprijetnih trenutkov.


Za zagotovitev nemotenega, čim bolje izkoriščenega, varnega, prijetnega in zanimivega dogajanja bo vsak dan zjutraj:

 • organiziran sestanek z odgovorno osebo MM Slo, vodjo skipperjev, skipperji in pomočniki skipperjev;
 • določen plan morskih aktivnosti na osnovi vremena in s poudarkom na varnosti udeležencev;
 • posredovana informacija s strani skipperja (pomočnika) o dnevnem planu vodjem skupin po plovilih.

Želje, predlogi in ideje s strani otrok oziroma vodij skupin naj bodo posredovane skipperjem dan pred sestankom, da lahko le-te na sestanku predstavijo in se o njih pogovorijo.


Za zagotovitev nemotenega, čim bolje izkoriščenega, varnega, prijetnega in zanimivega dogajanja bodo vsak dan:

 • aktivnosti izplutje in vplutje, dvig ter spust jader in jadranje ali vožnja na motor istočasne za vsa plovila;
 • vmesne točke za kopanje itd. bodo za vse udeležence enake;
 • lokacije za nočitev bodo za vse posadke enake, tako da se bodo otroci med seboj družili, zabavali in izvajali  aktivnosti, ki jih bo vnaprej pripravil animator MM Slo;

Želje, predlogi in ideje s strani otrok oziroma vodij skupin naj bodo posredovani skipperjem dan pred sestankom, da lahko le-te na sestanku predstavijo in se o njih pogovorijo.

 

HIŠNI RED:

 • ker je jadrnica majhen prostor, je pomembno vzdrževati red in čistočo na barki;
 • pospravljaj za seboj, v lastni kabini kot tudi v skupnih prostorih;
 • vsako stvar vrni tja, kjer si jo vzel;
 • za seboj ne puščaj posode, kozarcev, hrane, smeti… ;
 • če opaziš kakšno stvar nepospravljeno, jo, z dobro voljo, pospravi sam (pozabljati je človeško);
 • vedno zapiraj vrata in jih zavaruj s kljukico;
 • varčuj s pitno in morsko vodo ter z elektriko;
 • v marinah NIKOLI ne uporabljaj ladijskega WC-ja (uporaba ladijskega WC-ja v marinah je kazniva!); če ga uporabljaš  v zalivu, to počni diskretno, takrat, ko v bližini ni nobenih plavalcev (kljub temu se pred tem posvetuj s skipperjem);
 • skrbi za to, da ostane oprema na jadrnici nepoškodovana (npr., da ne izgubljamo vilic, lomimo kozarcev…);
 • odpadkov nikoli ne meči v morje, temveč v za to namenjene koše za smeti;
 • če opaziš koga, ki potrebuje pomoč, mu nesebično pomagaj; nikoli ne veš, kdaj boš sam potreboval pomoč;
 • med jadranjem pospravi in zavaruj svoje stvari tako, da se ne bodo kotalile ali padale na tla ter se tako poškodovale ali zlomile;
 • upoštevaj nasvete skipperja saj je najizkušenejši član na plovilu;
 • pomagaj pri pripravi obrokov hrane in pospravljanju oziroma čiščenju posode, krožnikov, kozarcev itd.;
 • kot član posadke si dolžan prispevati k temu, da bo bivanje vseh na jadrnici prijetno.

 

VARNOST:

 • po palubi jadrnice hodi bos ali izjemoma v teniskah; ne hodi v natikačih ali čevljih s trdim podplatom;
 • če le vreme to omogoča, hodi v kabine in salon jadrnice bos; v nasprotnem primeru se posvetuj s skipperjem;
 • med plovbo obvezno nosi rešilni jopič (skipper oziroma kapitan jadrnice lahko izjemoma dovoli biti brez rešilnega jopiča);
 • skrbi za zaščito pred soncem; uporabljaj kremo z zaščitnim faktorjem, kapo in očala, priporočeno je tudi, da med plovbo nosiš dolgo majico in hlače;
 • ničesar, kar zadeva lastno in tujo varnost, ne počni na lastno pobudo, prej povprašaj skipperja;
 • ob določenih aktivnostih (gibanje po jadrnici, delo z jadri, vrvmi in ostalo opremo) vedno upoštevaj nasvete skipperja ,oziroma se z njim o svojih dejanjih prej posvetuj;
 • vedno poslušaj navodila skipperja; skiper je odgovoren za jadrnico, vse člane posadke in za varno plovbo.

 

… in še NAJVAŽNEJŠE PRAVILO:

 • skipper ima vedno prav! Kot kapitan jadrnice je odgovoren za jadrnico in ljudi na njej, zato ga poslušaj in ubogaj, saj tako pripomoreš k lepim, zanimivim in nepozabnim dogodivščinam.

 

Za konec pa še jadralski pozdrav: mirno morje in ugoden veter...

Zadnja sprememba: 25.5.2009
SPONZORJI


Pošta Slovenije